Kit IQ2000 MoV - Phát hiện bệnh do Virus MoV gây ra

– Bộ kit IQ2000 phát hiện bệnh trên tôm cho phép phát hiện sớm và đặc hiệu tác nhân gây bệnh, phát hiện mức độ nhiễm bệnh nhẹ, trung bình hay nặng.

– Chương trình Uni-IQ để phát hiện đồng thời DNA/RNA virus.

– Kiểm soát quá trình thí nghiệm bằng mẫu đối chứng âm và đối chứng dương.

Đóng gói: 200 tests/kit

Bảo quản: – 20 độ C

Ứng dụng: Dùng phát hiện bệnh do Virus MoV gây ra, sử dụng cho phòng thí nghiệm PCR truyền thống.

THAM KHẢO THÊM:

Kit IQ2000 IMNV – Phát hiện bệnh hoại tử cơ trên tôm

Kit IQ2000 AHPND/EMS toxin1 – Phát hiện bệnh hoại tử gan tụy cấp trên tôm

icon up top