Chương trình xét nghiệm bệnh tôm miễn phí hỗ trợ người nuôi tôm khôi phục sản xuất

MIỄN PHÍ CÁC CHỈ TIÊU

MÔI TRƯỜNG NƯỚC: pH, kiềm, Khoáng (Canxi, magie), khí độc (NO2, NH3)

BỆNH TÔM PHỔ BIẾN

Hoại tử gan tụy cấp tính (AHPND/EMS), chậm lớn do vi bào tử trùng (EHP) và đốm trắng (WSSV) bằng máy PCR cầm tay POCKIT.

Đăng ký gửi về địa chỉ email: kd201@labvietchem.vn hoặc điện thoại: 090 105 1154 để được tư vấn và hẹn lịch cụ thể.

icon up top